Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Polgári Válasz Mozgalom (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el, és amely szerint az adatkezelési tevékenységeit kifejti.

A Tájékoztató valamennyi olyan adatkezelésre érvényes, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik a Tájékoztatóra.

Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

1. Adatkezelő neve: Polgári Válasz Mozgalom

Adatkezelő székhelye: 6300 Kalocsa, Hosszú Antal utca 29/B.

Adatkezelő levelezési címe: 1365 Budapest, Pf. 717.

Adatkezelő általános e-mail címe: info@polgarivalasz.hu

Adatkezelő nyilvántartási száma: 03-02-0003901

Adatkezelésért felelős személy: Bencsik János

Adatkezelésért felelős személy e-mail címe: adatvedelem@polgarivalasz.hu

2. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés céljai és időtartama:

2.1. A személyes adatok kezelése a következő célok érdekében az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul:

2.1.1. Tagi adatok kezelése esetén az adatkezelés célja a folyamatos szervezetműködtetői szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő tagjai számára. Adatkezelő a tagjainak az alábbi adatait kezeli: vezeték- és keresztnév, születési hely és idő, lakcím (település, utca, házszám, irányítószám, megye, ország), e-mail cím, telefonszám, Facebook-profil címe, legmagasabb iskolai végzettség, munkahely és munkakör, nyelvtudás, melyik településen tud segíteni, témakörök, amelyekben segíteni tud, korábbi pártokban, egyesületekben, mozgalmakban való részvétel. Az adatkezelés időtartama a tagsági jogviszony időtartama, kivéve, ha etikai vagy peres eljárás van folyamatban.

2.1.2. A https://polgarivalasz.hu/ online felület található kapcsolatfelvételi űrlap esetén az adatkezelés célja a válaszadás. Az Adatkezelő az érintett nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli. Az adatkezelési időtartam az adatkezelési cél eléréséig tart.

2.1.3. Hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatkezelés célja az érintettek rendszeres tájékoztatása a Polgári Válasz Mozgalom saját működésével kapcsolatosan. Az Adatkezelő az érintett e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint telefonszámát kezeli. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.

2.1.4. Adatkezelő által kezdeményezett petíció támogatása esetén az adatkezelés célja a petíció társadalmi hatásának növelése, a kampányban kitűzött céllal kapcsolatos társadalmi nyomásgyakorlás. Az Adatkezelő az érintett vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, valamint a lakcíme tekintetében a település nevét kezeli. Adatkezelő az adatokat a petíció összesítéséig – azaz a kitöltők végső számának helyes megállapításáig, az aláíróknak az ennek során szükséges, egymástól való megkülönböztetéséig -, vagy az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb az adatt petícióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időpontig kezeli.

2.1.5. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

2.1.5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden felhasználó.

2.1.5.2. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
• a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,
• a felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
• a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,
• a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága,
• mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a felhasználó (csak olyan webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve),
• a webhelyet meglátogató felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan),
• webhely böngészése kezdésének időpontja,
• a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja,
• a webhely böngészésének időtartama.

2.1.5.3. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett számára, valamint adatok gyűjtése a webhely használatáról, ezen belül a felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése az IP-cím alapján.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok közvetlenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a böngészéshez használt eszközhöz):
• A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése, és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
• A felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása.
• A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a felhasználó.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit használja.

Adatkezelő a YouTube szolgáltatását használja saját videói megjelenítéséhez, illetve Adatkezelő videómegosztó oldalára való látogatást lehetővé tevő sütiket (YouTube-gomb) a YouTube, LLC. (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA) biztosítja. A YouTube a szolgáltatásának igénybevétele során szintén Google sütiket alkalmaz, a Google Maps alkalmazásnál fentebb ismertetett célból. A YouTube LLC. a Google Inc. tulajdona, a YouTube videomegosztó szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a YouTube LLC. és – a Google részéről Európában – a Google Ireland Ltd. közösen végzi.

A fenti  adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics, valamint a YouTube eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér.

A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. A Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

2.1.5.4. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. A felhasználó eszközén csak a süti tárolódik, amivel engedélyezi a Google Analytics adatgyűjtését.  Ezt ki tudja törölni böngészője beállításaiban, amivel megszűnik az adatgyűjtés.

Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket szolgáltató Facebook Ireland Ltd. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük megakadályozásáról felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

2.1.5.5. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

2.1.5.6. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről felhasználó bővebben tájékozódhat a Google Analytics  https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

2.1.6 Adományozók nyilvántartása esetén az adatkezelés célja az adományozóval történő kapcsolattartás megvalósítása. Az Adatkezelő az érintett nevét, e-mail címét és lakcímét kezeli. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. 

2.2. A személyes adat kezelése olyan szerződés – megbízási, vállalkozási vagy munkaszerződés – teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

2.3. Az adományok nyilvántartása esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőnek juttatott adományoknak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 4. §-a szerinti nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre bankszámlára történő utalás esetén: 

név,

lakcím,

bankszámlaszám,

az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár,

az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott, valamint

az adományozás és időpontjának ténye.

A kezelt adatok köre PayPal internetes felületen történő adományozás esetén:

név,

lakcím,

e-mail cím,

az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár,

az a tény, hogy az adományozó betöltötte a 18. életévét,

az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott,

az a tény, hogy az adományozó saját nevében adományoz, valamint

az adományozás és időpontjának ténye.

Adatkezelő a tárgyi személyes adatokat az Adatkezelőnek az adott adatkezelési célt végrehajtó tagjaival, megbízottjaival, valamint az Adatkezelővel szerződésben álló könyvelő irodával közli, illetve egy esetleges ellenőrzés során az Állami Számvevőszék munkatársaival. Az évi összesen 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeget meghaladó mértékben adományozó érintettek esetében – a jogszabályi előírásnak megfelelően – Adatkezelő pénzügyi kimutatásában feltüntetésre kerül az érintett neve és az adományozott összeg, amely a Magyar Közlönyben kihirdetésre kerül, ezáltal ezek az adatok nyilvánossá válnak. A tárgyi személyes adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján számviteli bizonylatként 8 évig bizalmasan kezeli, azokat a fenti címzetteken kívül egyéb személyeknek – bírósági vagy hatósági megkeresés esetét kivéve – nem adja ki.


2.4. Bizonyos esetben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyen esetben az Adatkezelő elvégzi az ún. érdekmérlegelési tesztet a  jogalap alkalmazhatósága szempontjából, és ezt dokumentálja.  Az érintettet ebben az esetben is tájékoztatnia kell.

3. Hol tárolja az Adatkezelő az érintettek adatait?

Az Adatkezelő az érintettek adatait az Európai Gazdasági Térség területén, azon belül Magyarországon tárolja és dolgozza fel.

4. Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő tagjai férhetnek hozzá. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le belőlük.

5. Adattovábbítás:

5.1. Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

5.2. Az 5.1. pontban meghatározott eseteken kívül az Adatkezelő személyes adatok harmadik félnek nem továbbíthat.

6. Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

6.1. Informatikai alapműködéssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

6.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató felhasználók.

6.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Tuxexpert s.r.o.
Rövidített név:  Tuxexpert s.r.o.
Cégjegyzékszám:  44 983 697
Adószám:  SK2022899131
Székhely:  945 01 Komárno, Komenského 18/5
Postacím:  945 01 Komárno, Komenského 18/5
Telefon:  +421(917)286-822
E-mail:  Email küldése
Webhely:  https://tuxexpert.com/
gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

6.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Valenta István egyéni vállalkozó
Adószám:  69443608-1-33
Postacím:  2051, Biatorbágy, Fő utca 76.
E-mail:  valenta@valenta.tk
Webhely:  szamitogepes.com
egyéni vállalkozót, mint a webhely fejlesztőjét és technikai karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

6.1.4. Adatfeldolgozás jogalapja: az érintett GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása alapján az Adatkezelő – a felhasználó erről való előzetes tájékoztatása mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – fenti fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon – megadott hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

6.1.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

6.1.6. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett számára, a webhely üzemeltetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

6.1.7. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

6.1.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

6.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

6.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó érintettek.

6.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Mailchimp
Rövidített név: The Rocket Science Group, LLC
MOSS Szám: EU372008134
Székhely:  Atlanta, GA 30308 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Postacím:  Atlanta, GA 30308 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
E-mail: abuse@mailchimp.com
Webhely:  https://www.mailchimp.com/
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

6.2.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – az érintett erről való előzetes tájékoztatása mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Az érintett az adatkezelési tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére – a fenti, hírlevél küldésre vonatkozó pontban írtak szerint – megadott hírlevél küldéshez való hozzájárulásával az ahhoz szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

6.2.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló pontban megjelölt összes adatot érinti.

6.2.5. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

6.2.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló pontban jelzett adatkezelési időtartamokkal.

6.2.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

6.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

6.4. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Az érintett jogai:

Az Adatkezelő az alábbi jogokról értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal ad. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

7.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

7.2. Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

7.3. Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.

7.5. Törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben az Adatkezelő által kezelt személyes adatait az Adatkezelő törölje.

7.6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés szerződésen, hozzájáruláson alapul és egyúttal az adatkezelés automatizált módon történik.

7.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR. 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintettnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulást bármely időpontban visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.8. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon.

8. Hogyan gyakorolhatja jogait az érintett?

Az érintett a fent megjelölt kérelmét e-mail útján a adatvedelem@polgarivalasz.hu e-mail címen és az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben terjesztheti elő.

9. Eljárási szabályok:

9.1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR. 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

9.2. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

9.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.4. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.5. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.6. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10. Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

10.1. Bárkinek, így az érintettnek is lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

10.2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítése érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. Az érintett választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.

11. Kártérítés és sérelemdíj:

11.1. Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az esetleges adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

11.2. Ha több adatkezelő, több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárét.

12. A Tájékoztató frissítései:

Előfordulhat, hogy Adatkezelőnek frissítenie szükségeség jelen Tájékoztatót. Erre az esetre Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Jelen Tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható az Adatkezelő https://polgarivalasz.hu/ weboldalán. Jelen Tájékoztató jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, vagy az érintettek jogait érintő kérdésekről Adatkezelő mindig értesíti az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.