Logo

BEMUTATKOZÁS

A Polgári Válasz több mint politikai mozgalom. Nemcsak a szavazófülkékben hirdetünk változást, hanem az emberek fejében és szívében. Gondolkodásunkat és tetteinket a polgári Magyarország alapzatát képező értékek határozzák meg. Célunk az egymást gyűlölő, mégis egymást életben tartó politikai szekértáborok meghaladása. Azokat képviseljük, akiket senki más nem képvisel: a hagyománytisztelő, teljesítményelvű és felelősen gondolkodó állampolgárokat.

Belső iránytűnk a kereszténység tanítása. Magunkénak érezzük Magyarország és Európa több ezer éves tudományos, szellemi és kulturális hagyatékát. Hisszük, hogy a nemzet elévülhetetlen és semmi másra nem cserélhető közösség. Küzdünk minden honfitársunk szülőföldön való boldogulásáért határainkon innen és túl. A normák, szerepek és értékek továbbörökítése szempontjából a családot tartjuk a legfontosabb társadalomszervező erőnek.

Az egyéni érvényesülés kizárólagos mércéjének a tehetséget, a szorgalmat és az elköteleződést fogadjuk el. A hálát és engedelmességet váró atyáskodó állam helyett a polgárokat segítő, ösztönző államban hiszünk. A hátrányos helyzet nem lehet akadálya az érvényesülésnek, de nem szolgálhat az egyéni teljesítmény hiányának mentségéül sem. Gazdaságilag önálló, társadalmilag önszerveződő erős középosztályt akarunk, amely ellen tud állni a zsarolási és manipulálási kísérleteknek. Alapvető jognak és a valódi teljesítmény feltételének tekintjük a kutatás, az alkotás és az önkifejezés szabadságát.

Valljuk, hogy a politikának az egyének legjobb képességeinek kibontakoztatását kell segítenie, hogy aztán ezeket a közösség szolgálatába lehessen állítani. Értelmes és őszinte közbeszédet, érdemi és kulturált vitát folytatunk, és ugyanezt igényeljük a közélet minden szereplőjétől. A jogszabályok betartásáért cserébe a hatalom birtokosaitól példamutatást várunk el. A mindennapokban kiszámíthatóságot, józan ész szerinti működést, átláthatóságot és ellenőrizhető kormányzást követelünk. Alapvetésünk, hogy sikeres ország csak autonóm helyi közösségekre épülhet, ezért az állam nem hagyhatja magára, és nem is teheti bábjává az önkormányzatokat.

A Polgári Válasz olyan országot kíván építeni, ahol a politika szolgálat, a szavaknak súlya, a tetteknek pedig következményei vannak. Fel akarjuk rázni a közügyekből kiábrándultakat, visszaállítani a jog uralmát, kialakítani a közösségi döntéshozatal színtereit. Olyan szellemi, lelki és erkölcsi megújulást hirdetünk, amely az egész magyar társadalmat áthatja, és ennek megfelelően képviselőket juttat döntéshozói pozíciókba.

Alapító Nyilatkozatunk itt olvasható.


Adatkezelési tájékoztató

Jogi nyilatkozat

Polgári Válasz

Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf. 717.

Székhely: 6300 Kalocsa, Hosszú Antal u. 29/B

info@polgarivalasz.hu